Jubilo Iwata - Players 2008


GOALKEEPERS

1 Yoshikatsu Kawaguchi
21 Kenya Matsui
31 Naoki Hatta
35 Takuya Ohata
36 Yohei Sato

DEFENDERS

2 Hideto Suzuki
3 Takayuki Chano
4 Kentaro Oi
5 Makoto Tanaka
13 Shun Morishita
15 Kenichi Kaga
19 Ryu Okada
25 Yuichi Komano
33 Kyohei Suzaki

MIDFIELDERS

6 Takahiro Kawamura
7 Yoshiaki Ota
10 Sho Naruoka
11 Norihiro Nishi
14 Shinji Murai
16 Hiroshi Nanami
17 Yusuke Inuzuka
20 Ryosuke Nakashima
23 Kosuke Yamamoto
24 Takuya Matsuura
26 Toru Morino
27 Kota Ueda
28 Keisuke Funatani

FORWARDS

8 Gilsinho
9 Masashi Nakayama
18 Ryoichi Maeda
22 Robert Cullen
29 Ryohei Yamazaki
30 Takashi Fujii
32 Hiroki Bandai
34 Yuki Oshitani
Slovensko
Manchester United News
Photos by Linda Stasikova
BelgofUZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy