Jubilo Iwata - Players 2009


GOALKEEPERS

1 Yoshikatsu Kawaguchi
21 Shinya Yoshihara
31 Naoki Hatta
32 Takuya Ohata

DEFENDERS

2 Hideto Suzuki
3 Takayuki Chano
4 Kentaro Oi
5 Yuichi Komano
6 Daisuke Nasu
15 Kenichi Kaga
19 Ryu Okada
30 Shinnosuke Honda
29 Kyohei Suzaki

MIDFIELDERS

7 Yoshiaki Ota
10 Sho Naruoka
11 Norihiro Nishi
14 Shinji Murai
16 Rodrigo Lacerda Ramos
17 Yusuke Inuzuka
20 Shuto Yamamoto
23 Kosuke Yamamoto
24 Takuya Matsuura
27 Kota Ueda
28 Keisuke Funatani

FORWARDS

8 Gilsinho
9 Masashi Nakayama
13 Hiroki Bandai
18 Ryoichi Maeda
22 Robert Cullen
25 Ryohei Yamazaki
26 Yuki Oshitani
33 Lee Keun-Ho
Slovensko
Manchester United News
Photos by Linda Stasikova
BelgofUZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy