Jubilo Iwata - Players 2010


GOALKEEPERS

1 Yoshikatsu Kawaguchi
21 Naoki Hatta
31 Akihiko Takeshige
32 Takuya Ohata

DEFENDERS

2 Kenichi Kaga
3 Ryu Okada
4 Kentaro Oi
5 Yuichi Komano
6 Daisuke Nasu
13 Lee Gang-Jin
16 Jo Kanazawa
30 Shinnosuke Honda

MIDFIELDERS

10 Sho Naruoka
11 Norihiro Nishi
14 Park Joo-Ho
17 Yusuke Inuzuka
20 Shuto Yamamoto
23 Kosuke Yamamoto
24 Takuya Matsuura
27 Kota Ueda
28 Keisuke Funatani

FORWARDS

8 Gilsinho
18 Ryoichi Maeda
19 Tomoyuki Arata
22 Robert Cullen
25 Ryohei Yamazaki
33 Lee Keun-Ho
34 Hwang Song-Su
Slovensko
Manchester United News
Photos by Linda Stasikova
BelgofUZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy