Jubilo Iwata - Players 2011


GOALKEEPERS

1 Yoshikatsu Kawaguchi
21 Naoki Hatta
31 Akihiko Takeshige
32 Kei Uemura

DEFENDERS

2 Kenichi Kaga
3 Ryu Okada
5 Yuichi Komano
6 Daisuke Nasu
13 Lee Gang-Jin
16 Jo Kanazawa
30 Shinnosuke Honda
33 Yoshiaki Fujita
50 Masahiro Koga

MIDFIELDERS

10 Hiroki Yamada
11 Norihiro Nishi
14 Park Joo-Ho
20 Shuto Yamamoto
22 Yuki Kobayashi
23 Kosuke Yamamoto
28 Keisuke Funatani

FORWARDS

8 Gilsinho
15 Minoru Suganuma
17 Hidetaka Kanazona
18 Ryoichi Maeda
19 Tomoyuki Arata
25 Ryohei Yamazaki
34 Hwang Song-Su
Slovensko
Manchester United News
Photos by Linda Stasikova
BelgofUZBEBA - Figure skating www.belgof.com - News, Magazines, TV, Radio www.belgof.sk - Spravy